ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ ไอเดีย เมคคาทรอนิกส์

Advanced idea Mechatronics Limited Partnership

เป้าหมายของบริษัท

แอดวานซ์ ไอเดีย เมคคาทรอนิกส์ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ ไอเดีย เมคคาทรอนิกส์ได้จัดตั้งขึ้นมาโดยการรวมตัวของกลุ่มวิศวกรหลากหลายสาขา โดยมีความรู้ความสามารถไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน ฮาร์ดแสร์ และ ซอฟแวร์ และทีมงานติดตั้งระบบที่มีประสิทธิภาพ ทางบริษัทได้ทำการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟแวร์ ต่างๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในส่วนของภาครัฐ, ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

Social...

Line

Facebook

เลขที่ 221/60 ม.6 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 080-417-6952