ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ ไอเดีย เมคคาทรอนิกส์

Advanced idea Mechatronics Limited Partnership

ติดต่อบริษัท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 221/60 หมู่ 6 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 080-417-6952

Google Map

แอดวานซ์ ไอเดีย เมคคาทรอนิกส์

Social...

Line

Facebook

เลขที่ 221/60 ม.6 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 080-417-6952